JANE® realiseert

Je bent uniek!

Uniek in vele opzichten. Er is niemand zoals jij op deze wereld. Het is daardoor ook lastig om te ontdekken wie je bent. Het is ook een uitdaging om anderen daar goed over te informeren. Dit is gemakkelijker als je je bewust bent van jouw unieke combinatie van talenten. Deze geeft namelijk aan waar je aanleg voor hebt en wat jou motiveert. Jouw talenten zijn de bouwstenen van jouw unieke bestemming.

JANE® wil je bewust maken van jouw unieke combinatie van talenten, zodat je deze bewust en doelgericht kunt inzetten en ontwikkelen. Dan worden dromen werkelijkheid en realiseer je jouw unieke potentieel!

JANE® Visie

Talenten zijn de basis van jouw motivatie en vaardigheden

Talenten willen uit zichzelf graag worden ‘omgezet in resultaat’. Ze produceren voor een belangrijk deel jouw motivatie (wat vind je leuk?) en vormen de basis van jouw vaardigheden (waar ben je goed in?). JANE® brengt jouw motivatiepatroon en potentiële vaardigheden in kaart. Het geeft daarbij waardevolle informatie omtrent jouw unieke potentieel in een werkomgeving.

Potentieel is een combinatie van taken, verantwoordelijkheden en rollen die overeenkomt met jouw unieke combinatie van talenten. Hoe beter iemand zijn/haar persoonlijke potentieel ontdekt, hoe gerichter zijn/haar talenten kunnen worden ingezet en omgezet in een concrete bijdrage aan het resultaat. Dat is niet alleen goed voor het resultaat van de organisatie, maar ook belangrijk voor de verdere ontwikkeling van jouw talenten.

Talenten vormen de bril waarmee naar de omgeving gekeken wordt

De persoonlijke combinatie van talenten vormt ook de bril waarmee je naar jouw omgeving kijkt, jouw visie onderbouwt en jouw handelen rechtvaardigt. Verschillen in visie en werkwijze komen vrijwel altijd voort uit de verschillen in de talentencombinaties die we hebben. Ook communicatieproblemen hebben vaak te maken met de verschillen tussen de individuele talentencombinaties die in de teams en de organisatie met elkaar moeten samenwerken. Inzicht in elkaars talentencombinaties helpt om communicatieproblemen te voorkomen of op te lossen.

Talenten willen graag bijdragen aan het resultaat

Elk talent brengt een zekere drive met zich mee om zichzelf om te zetten of te transformeren tot iets concreets waar een ander iets aan heeft. In werksituaties uit zich dat als een specifieke motivatie om te voorzien in een specifieke behoefte van klanten.

JANE® evalueert de wijze waarop de unieke combinatie van talenten in een bepaalde functie direct of indirect bijdraagt aan het voorzien in behoeften van klanten. Dat kunnen externe klanten zijn in de markt of interne klanten in de organisatie: andere afdelingen, medewerkers, collega’s, managers, etc.

Benutten van elkaars talenten

Omdat je niet alle talenten hebt, moet je leren de talenten van anderen in jouw omgeving in te schakelen.

Jane® identificeert

Het JANE® Talenten Diagram

Het JANE® Talenten Diagram is een overzicht van de 27 door JANE ®  gedefinieerde talenten. Een talent is een natuurlijke aanleg en motivatie om met behulp van een specifieke organisatiebron te voorzien in een specifieke behoefte van anderen. De uitdaging is om zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften van anderen en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen.

Iedereen heeft een unieke combinatie van 5 à 10 talenten. Het JANE® Talenten Diagram geeft in percentages aan in welke mate jouw talenten bijdragen aan het voorzien in de behoeften van klanten.

Het JANE® Talenten Diagram is opgebouwd uit 3 kolommen en 9 rijen. De 27 JANE® Talenten zijn weergegeven in 3 groepen van 9 talenten (per kolom) en in 9 groepen van 3 talenten (per rij).